Thursday, 6 November 2008

Jej portret... - her portrait...


.. a przynajmniej przeczytaj, jak odpowiedziała na 10 pytań kwestionariusza z nowego działu Craftowa - Portretowni.
Czyż jej prace - i ona sama oczywiście - nie są fascynujące?

... or at least read what are her answers in our questionnaire from the new Craftowo section - Portraits. Aren't her works - and herself of course - fascinating?

1 comment:

Anonymous said...

Idę czytać.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...