Saturday, 10 April 2010

[*] Cześć ich pamięci [*]Najszczersze kondolencje dla rodzin, bliskich i przyjaciół ofiar dzisiejszej tragedii.
Niech spoczywają w pokoju.

May they rest in peace...

1 comment:

Sue said...

A terrible weekend my friend, such a tragedy, my heart goes out to the Polish nation.

Hugs Sue (UK)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...